Hóa chất Bảo Quản

Axit Sorbic – C6H8O2 – Chất Bảo Quản E200

Axit Sorbic – C6H8O2 – Chất Bảo Quản E200 Axit sorbic hay axit 2,4-hexadienoic là hợp chất hữu cơ tự nhiên được dùng làm chất bảo quản thực phẩm. Chất này có công thức hóa học C6H8O2. Đây là chất rắn không màu ít tan trong nước và dễ thăng hoa. Nó được phân tách lần ...

Read More »

Axit Benzoic – C7H6O2 – E210 – Hóa Chất Bảo Quản – Phụ Gia

Axit Benzoic – C7H6O2 – E210 – Hóa Chất Bảo Quản – Phụ Gia Axit benzoic, C7H6O2 (hoặc C6H5COOH), là một chất rắn tinh thể không màu và là dạng axit cacboxylic thơm đơn giản nhất. Tên của nó được lấy theo gum benzoin, là một nguồn để điều chế axit benzoic. Axít yếu này ...

Read More »

Cung Cấp K2SiO3 – Kali Silicate – Potassium Silicate

Cung Cấp K2SiO3 – Kali Silicate – Potassium Silicate Kali silicat K2SiO3 là tên của một họ các hợp chất vô cơ. Kali silicat phổ biến nhất có công thức K2SiO3, các mẫu chứa các lượng nước khác nhau. Đây là một chất rắn màu trắng hoặc dung dịch không màu. Công thức, ...

Read More »

NaNO2 – Natri Nitrit – Sodium Nitrite – Hanimexchem

NaNO2 – Natri Nitrit – Sodium Nitrite – Hanimexchem Natri nitrit, với công thức NaNO2, được dùng như một chất hãm màu và chất bảo quản trong thịt và cá. Ở dạng tinh khiết, nó có dạng bột tinh thể màu trắng hơi ngả vàng. Nó tan rất tốt trong nước và là ...

Read More »

KNO3 – Kali Nitrat – Diêm Tiêu – Potassium Nitrate

KNO3 – Kali Nitrat – Diêm Tiêu – Potassium Nitrate Kali nitrat KNO3 hay còn gọi là diêm tiêu, là hợp chất hóa học có công thức hóa học là KNO3. Trong quá khứ, con người đã sử dụng nó để làm một số loại ngòi nổ. Trong tự nhiên chỉ có một lượng nhỏ kali nitrat. Kali ...

Read More »

Formol – Formalin – Formaldehyde – HCHO – Phóc Môn

Formol – Formalin – Formaldehyde – HCHO – Phóc Môn Hợp chất hữu cơ Formol – fomanđêhít (formaldehyde) (còn được biết đến như là mêtanal), ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh. Nó là anđêhít đơn giản nhất. Công thức hóa học của nó là H2CO. Fomanđêhít lần đầu tiên được nhà hóa ...

Read More »

Sulfur – Bột lưu huỳnh – Diêm sinh

Sulfur – Bột lưu huỳnh – Diêm sinh Lưu huỳnh (hay Sulfur, đọc như “Xun-phua”) là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu S và số nguyên tử 16. Nó là một phi kim phổ biến, không mùi, không vị, nhiều hóa trị. Lưu huỳnh, trong dạng gốc của nó là chất rắn kết tinh màu vàng chanh. Trong tự ...

Read More »

NaHSO3 – Natri Bisunfit – Sodium Bisulphite – Natri hidrosulfit

NaHSO3 – Natri Bisunfit – sodium Bisulphite – Bisulfit natri – Natri hidrosulfit NaHSO3 – Natri bisunfit  Natri bisulfit hay còn gọi là sodium hydro sulfite , sodium bisulfite là một hợp chất hóa học với công thức hóa học NaHSO3. Bisulfit natri là 1 phụ gia thực phẩm có số E222, ...

Read More »

Na2S2O5 – Natri metabisunfit – sodium metabisulfite

Na2S2O5 – Natri metabisunfit – Sodium metabisulfite – E223 Natri metabisunfit hay natri pyrosunfit là hợp chất vô cơ có công thức Na2S2O5. Nó được dùng làm chất tẩy uế, chất chống ôxy hóa và chất bảo quản trong thực phẩm được gọi là E223 . Công thức, ký hiệu hóa học và ...

Read More »