Chất chống lem WT 300

ANTISTAIN ELITE WT – 300

(Chất chống lem)

  1. THÔNG TIN SẢN PHẨM
    1. Tên hóa học:

Proprietary blend, including sodium salts

 

  1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
    1. Tính năng:

WT- 300 là chất chống lem linh hoạt và hiệu quả. Được sử dụng kèm theo trong quá trình phá hồ và chạy enzymes. Là một hợp chất như một loại bột giặt.

Làm giảm hiệu quả các vết bẩn, lem trên vải Jeans và cũng làm tăng cường độ tương phản trên bề mặt vải.

  1. Quy trình chạy:

pH: 6-7

Tỷ lệ sử dụng cùng “phá hồ & Enzymes” : 1 g/l

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *