Enzyme axit DEPILLMAX EMX

DEPILLMAX EMX

(Enzyme Axit)

 

  1. THÔNG TIN SẢN PHẨM
    1. Tên hóa học:

Cellulose Enzymes

 

  1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
    1. Loại vải sử dụng:

Vải Bò

  1. Tính năng:

Cắt lông & mài

  1. Quy trình chạy:

Chạy axit Acetic, chỉnh độ pH về 4,5 đến 5.5 , sử dụng nước nóng ở nhiệt độ 55o C

Chạy EMX : 0,3 – 0,6 g/l, nước từ 50 – 60 oC từ 45-60 phút.

Cuối cùng chạy Soda để khử Enzym.

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *