Ngành Điện Tử

Kali Iot – KI – Potassium Iodide – Kali Iotua – Hanimexchem.com

Kali Iot – KI – Potassium Iodide – Kali Iotua – Hanimexchem.com Kali iotua là hợp chất vô cơ có công thức hóa học KI. Đây là muối iođua phổ biến nhất trên thị trường, với sản lượng khoảng 37.000 tấn năm 1985. KI ít hút ẩm hơn so với NaI. Muối KI ...

Read More »

Dung Môi Etylen Glycol – C2H402 – Hanimexchem.com

Dung Môi Etylen Glycol – C2H402 – Hanimexchem.com Ethylene glycol (danh pháp IUPAC: ethane-1,2-diol) là một hợp chất hữu cơ có công thức (CH2OH)2. Nó chủ yếu được sử dụng cho hai mục đích, một là nguyên liệu thô trong sản xuất sợi polyester, hai là cho các công thức chống ăn mòn. Đó là ...

Read More »

(NH4)H2PO4 – Amoni Dihydrogen Photphat- M.A.P – Mono Ammonium Phosphate

(NH4)H2PO4 – Amoni Dihydrogen Photphat- M.A.P – Mono Ammonium Phosphate Amoni dihydrogen phosphate ( ADP ), còn được gọi là monoammonium phosphate ( MAP )  là một hợp chất hóa học với công thức hóa học (NH 4 ) (H 2 PO 4 ). ADP là thành phần chính của phân bón nông nghiệp và một số chất chữa cháy . Nó cũng có những ứng dụng đáng kể trong quang học và điện tử . Công thức, ký hiệu ...

Read More »

Đại Lý N2H4 – Hydrazine Hydrate – N2H4.H2O 40% – 80%

Đại Lý N2H4 – Hydrazine Hydrate – N2H4.H2O 40% – 80% Hydrazin hydrate là hợp chất hóa học với công thức N2H4. Nó được sử dụng rộng rãi trong tổng hợp hóa học và là một thành phần trong nhiên liệu tên lửa. Với một mùi giống như amôniắc nhưng rất nguy hiểm có thể làm ...

Read More »

FeCl3 – Phèn Sắt – Sắt 3 Clorua – Ferric Chloride

FeCl3 – Phèn Sắt – Sắt 3 Clorua –  Ferric Chloride Sắt (III) clorua là một chất có công thức hoá học là FeCl3. Dạng khan là những vẩy tinh thể màu nâu đen hoặc phiến lớn hình 6 mặt; nóng chảy và phân huỷ ở 306 °C. Tan trong nước, etanol, ete và glixerin. Điều chế bằng ...

Read More »

Trùm Cồn Công Nghiệp – Cồn Ethanol – Etanol 70 | 90 | 96

Trùm Cồn Công Nghiệp – Cồn Ethanol – Etanol 70 | 90 | 96 Etanol hay Ethanol, còn được biết đến như là rượu etylic, ancol etylic, rượu ngũ cốc hay cồn, là một hợp chất hữu cơ nằm trong dãy đồng đẳng của ancol, dễ cháy, không màu, là ...

Read More »

Cồn IPA Công Nghiệp – Cồn Iso Propyl Ancohol

Cồn IPA Công Nghiệp – Cồn Iso Propyl Ancohol Cồn Iso Propyl Ancohol ( IUPAC tên propan-2-ol ; thường được gọi là isopropanol hoặc 2-propanol) là một hợp chất với công thức hóa học CH3CHOHCH3 . Đây là một hợp chất hóa học tồn tại ở dạng dung dịch không ...

Read More »

Silicone công nghiệp – Bột silicones

Silicone công nghiệp – Bột silicones Silicon là các polyme bao gồm bất kỳ hợp chất tổng hợp, trơ được tạo thành từ các đơn vị lặp lại của siloxan, gồm một nhóm chức của hai nguyên tử silic và một nguyên tử oxythường xuyên kết hợp với cacbon và/hoặc hydro. Silicon thường chịu nhiệt và đàn hồi như cao su, được ...

Read More »