Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất thì tất cả các doanh nghiệp kể cả những doanh nghiệp mới thành lập đều phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp cho cơ quan Thuế theo Quý. Chỉ những doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế; các doanh nghiệp có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thì phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Theo đó hàng quý tất cả các Doanh nghiệp sẽ phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Thời điểm hiện tại đã hết Quý I của năm, là thời điểm phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cuối quý cho cơ quan Thuế. Chắc hẳn nhiều Doanh nghiệp đang phải loay hoay với các thủ tục của công việc này. Báo cáo này các bạn có thể nộp trực tiếp hoặc nộp online trên phần mềm HTKK.

  • Hình thức nộp trực tiếp, các bạn cần làm theo mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.
  • Hình thức nộp online trên hệ thống HTKK. Hiện nay, sau khi có những thông tư mới về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử thì hầu hết các Doanh nghiệp sẽ áp dụng hình thức nộp này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp chi tiết, đầy đủ và chính xác mọi kiến thức liên quan đến hình thức này để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ nút thắt.

1. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm HTKK thuế.

Bước 2: Vào Menu à “Kê khai” à “Hóa đơn” à “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/Ac)”.

Bước 3: Chọn “Kỳ báo cáo” (chỗ nào thường sẽ mặc định là quý hiện tại) à Chọn các phụ lục cần kê khai “Kỳ báo cáo cuối cùng” hoặc “Chuyển địa điểm” à “Đồng ý”. Khi đó màn hình báo cáo sẽ được hiển thị trên phần mềm.

Diễn giải chi tiết các chỉ tiêu trên giao diện báo cáo như sau:

Cột 1: Mã loại hóa đơn: tại đây bạn sẽ chọn loại hóa đơn mà bạn muốn báo cáo.

Cột 2: Tên loại hóa đơn: cột này phần mềm sẽ tự động nhảy hiển thị theo mã loại hóa đơn của cột 1, bạn không cần nhập tay.

Cột 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn: Các bạn nhập theo mẫu trên hóa đơn của doanh nghiệp bạn.

Cột 4: Ký hiệu hóa đơn: Là ký hiệu trên hóa đơn của doanh nghiệp bạn.

Phần Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ:

Cột 5: Tổng số: Cột này không cần nhập, phần mềm tự tính.

Cột 6+7 (Số tồn đầu kỳ): Số hóa đơn tồn đầu kỳ Từ số – Đến số. Nhập dạng số

Ví dụ: Nếu ở kỳ đầu tiên bạn đặt in 1000 hóa đơn. Thì số liệu nhập ở cột 6,7 sẽ là “0000001” và “0001000”.

Nếu là kỳ đầu tiên bạn phải nhập, từ kỳ thứ 2 trở đi phần mềm sẽ tự động chuyển phần số tồn cuối kỳ trước sang.

Cột 8+9 (Số mua/phát hành trong kỳ): Số hóa đơn mua/phát hành trong kỳ Từ số – Đến số. Nhập vào dạng số (tương tự cột 6,7).

Phần sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ

Cột 10 + 11 +12: Phần mềm sẽ tự động cập nhật, các bạn không cần nhập.

Cột 13: Số lượng hóa đơn đã sử dụng. Chú ý phần số lượng này sẽ không bao gồm các hóa đơn đã xóa bỏ, mất, hủy.

Cột 14 + 16 +18: phần mềm tự động cập nhật.

Cột 15 + 17 +19: Là cột “số hóa đơn” bị xóa bỏ, mất, hủy nằm trong khoảng của cột 10, 11 và không được trùng nhau, không được giao nhau.

Ví dụ: Nếu trong quý bạn viết sai số hóa đơn 0000213 và phải lập biên bản thu hồi hóa đơn này. Thì bạn nhập vào cột 15: 0000213.

  • Nếu trong quý các bạn xóa bỏ, mất, hủy nhiều hóa đơn nhưng các số này không liên tiếp thì các bạn dùng dấu chấm phẩy (;) để ngăn cách giữa các số.
  • Nếu các số hóa đơn liên tiếp trong 1 khoảng thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu trừ (-) ngăn cách giữa các số.

Phần Tồn cuối kỳ:

Các chỉ tiêu 20 + 21 +22: Sẽ tự động cập nhật

“Người lập biểu”: Nhập kiểu text thông thường

“Người đại diện theo pháp luật”: Nhập tên Giám đốc.

“Ngày lập báo cáo”: Mặc định là ngày hiện tại, có thể sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại.

Bước 4: Click vào nút “Ghi”, nếu có lỗi phần mềm sẽ tự động thông báo.

Bước 5: Nếu thành công, các bạn ấn nút “Kết xuất XML” rồi nộp cho cơ quan Thuế.

 

 

 

 

 

 

Tag: hướng dẫn chỉnh chưa phát chậm hạn baáo qua mạng bc26/ac tiếng anh kiểm tra hay

About admin