2 tập cuốn sách “Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm”

Cuốn sách này được biên soạn với những nội dung sát thực tế và cơ bản nhất mà công nghệ hóa chất, công nghiệp thực phẩm đang yêu cầu, nhằm giúp cho bạn đọc có khả năng tự giải quyết những vấn đề có liên quan như hiểu rõ cơ chế của các quá trình nhiệt, biết cách tính toán, thiết kế và lựa chọn các loại thiết bị truyền nhiệt.

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm tập 2 nguyễn bin

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-cac-qua-trinh-thiet-bi-trong-cong-nghe-hoa-chat-va-thuc-pham-tap-2-phan-2–ozx1tq.html

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm tập 3 nguyễn bin

https://thuvienpdf.com/cac-qua-trinh-thiet-bi-trong-cong-nghe-hoa-chat-va-thuc-pham-tap-3

 

About admin