Tìm Hiểu Về Hóa Chất Trung Hòa Ph

Tìm Hiểu Về Hóa Chất Trung Hòa Ph

Trong nhiều ngành công nghiệp việc trung hòa nước , trung hòa dung dịch sản phẩm là một trong công đoạn vô cùng quan trọng. Để giúp quý vị hiểu thêm về những kiến thức này , hóa chất Hanimex xin được có đôi dòng chia sẻ về một vài dòng sản phẩm hóa chất chuyên dùng để trung hòa , đang được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp .

Khái niệm độ pH là gì ?

pH là chỉ số đo độ hoạt động (hoạt độ) của các ion H₃O⁺ (H+) trong dung dịch và vì vậy là độ axít hay bazơ của nó. Trong các hệ dung dịch nước, hoạt độ của ion hiđrô được quyết định bởi hằng số điện ly của nước (Kw) = 1,008 × 10−14 ở 25 °C) và tương tác với các ion khác có trong dung dịch. Do hằng số điện ly này nên một dung dịch trung hòa (hoạt độ của các ion hiđrô cân bằng với hoạt độ của các ion hiđrôxít) có pH xấp xỉ 7. Các dung dịch nước có giá trị pH nhỏ hơn 7 được coi là có tính axít, trong khi các giá trị pH lớn hơn 7 được coi là có tính kiềm.

Phần lớn các chất có pH nằm trong khoảng từ 0 đến 14, mặc dù các chất cực axít hay cực kiềm có thể có pH < 0 hay pH > 14.

Một vài sản phẩm hóa chất chuyên dùng trung hòa pH

1.Trung hòa NT bằng cách cho thêm hóa chất:

Nếu NT chứa quá nhiều axit hay kiềm tới mức không thể trung hòa bằng cách trộn lẫn chúng với nhau được thì phải cho thêm hóa chất. Hóa chất là phế liệu công nghiệp địa phương. Phương pháp này thường để trung hòa axit. Để trung hòa axit vô cơ có thể dùng bất kỳ dung dịch có tính bazơ nào. Hóa chất rẻ tiền và dễ kiếm là Ca(OH)2, CaCO3, MgCO3, đôlômit. Còn NaOH và xôđa Na2CO3 chỉ được dùng khi chúng là phế liệu. Liều lượng hóa chất được xác định theo điều kiện trung hòa hoàn toàn axit tự do và lấy lớn hơn tính toán một chút.

2. Dùng khí thải, khói từ lò hơi để trung hòa NT chứa kiềm

Đây là biện pháp khá kinh tế để trung hòa NT chứa kiềm vì khí từ ống khói cháy tốt thường chứa khoảng 14% CO­­2.

3. Trung hòa bằng cách trộn NT chứa axit và NT chứa kiềm.

Phương pháp này được dùng khi NT là axit và NT kiềm. Cả hai loại NT này đều không chứa các cấu tử gây ô nhiễm khác.

4. Trung hòa NT chứa axit bằng cách lọc qua những lớp vật liệu trung hòa

Sử dụng cho NT chứa HCl, HNO3, H2SO4 với hàm lượng dưới 5g/l và không chứa muối kim loại nặng. Cách tiến hành: cho NT tiếp xúc các bể vật liệu lọc là đá vôi, magiezit, đá hoa cương, đôlômit. Kích thước hạt 3-8 cm với tốc độ phụ thuộc vào vật liệu nhưng không quá 5m3/h. Thời gian tiếp xúc không quá 10 phút. Nước thải có thể chuyển động ngang hoặc đứng trong bể lọc.

Trên đây là một số thông tin liên quan tới vấn đề trung hòa pH trong dung dịch , nước , nước thải , nước hồ bơi , nước ao nuôi trồng thủy hải sản , pH trong dung dịch thành phẩm . Hi vọng qua bài viết quý vị đã có thêm nhiều thông tin bổ ích .

TAGs : chỉnh nâng giặt ph+ hoá hạ

About admin