Thông tin công ty tnhh buymed

CÔNG TY TNHH BUYMED

Tên quốc tế BUYMED LIMITED COMPANY

Tên viết tắt BUYMED CO., LTD

Mã số thuế 0314758651

Địa chỉ 602/27 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người đại diện Vương Đình Vũ

Ngày hoạt động 2017-11-29

Quản lý bởi Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa, bao gồm dịch vụ giao nhận hàng hóa (CPC 748)
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ lập trình phần mềm (CPC 842); Dịch vụ lập trình (CPC 8424)
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế hệ thống (CPC 8423); Dịch vụ tư vấn liên quan đến lắp đặt phần cứng máy tính (CPC 841); Dịch vụ tư vấn hệ thống và phần mềm (CPC 8421); Dịch vụ phân tích hệ thống (CPC 8422)
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ bảo trì hệ thống (CPC 8425); Các Dịch vụ máy tính khác (CPC 849); Dịch vụ bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị văn phòng bao gồm cả máy tính (CPC 845)
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Xử lý dữ liệu (CPC 843); Dịch vụ chuẩn bị dữ liệu đầu vào (CPC 8431); Dịch vụ cơ sở dữ liệu (CPC 844); Dịch vụ chuẩn bị dữ liệu (CPC 8491)
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: – Dịch vụ tư vấn quản lý chung; (CPC 86501);- Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh); (CPC 86502) – Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; (CPC 86503) – Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; (CPC 86504) – Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; (CPC 86505) – Dịch vụ quan hệ cộng đồng; (CPC 86506) (CPC 865)
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sàn giao dịch thương mại điện tử (Công ty chỉ được thực hiện dịch vụ này sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)

About admin