Thông tin công ty nitto

CÔNG TY TNHH NITTO VIỆT NAM
 Tên quốc tế NITTO VIETNAM CO.,LTD
 Mã số thuế 2300931518
 Địa chỉ NhàXưởngRBF-E/F,KhuRBF,số108,ĐườngHữuNghị,Khucôngnghiệp – Phường Phù Chẩn – Thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh.
 Người đại diện Kimura Keisuke
 Điện thoại 0908785637
 Ngày hoạt động 2016-02-02
 Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
2029 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất, gia công keo hồ và chất kết dính
2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic
Sản xuất, gia công các loại băng keo, băng dính
2610 Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất, gia công, lắp ráp vật liệu phân cực dạng tấm và lá
4690 Bán buôn tổng hợp
Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý chung
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải)
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

Tag: denko bình dương ( ) (việt nam) tuyển dụng

About admin