Thông tin công ty maxport nam định

CÔNG TY TNHH MAXPORT LIMITED (VIET NAM) – CHI NHÁNH NAM ĐỊNH

Tên quốc tế MAXPORT LIMITED (VIET NAM) – NAM DINH BRANCH

Tên viết tắt MAXPORT NAM DINH

Mã số thuế 0107721413-001

Địa chỉ Thửa đất số 85, tờ bản đồ số 44 và Thửa đất số 91, tờ bản đồ số 34, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Người đại diện Phạm Huy Tiến

Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Nam Định

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
1321 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các mặt hàng theo quy định của pháp luật
1329 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hàng may mặc
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

 

 

 

 

 

 

Tag: tuyển dụng

About admin