Sách từ điển Hóa học phổ thông

Cuốn từ điển Hóa học phổ thông dùng cho học sinh, sinh viên theo hệ thống Danh pháp và Thuật ngữ mới theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

Từ điển nhằm giải thích ngắn gọn, có chọn lọc những kiến thức cơ bản nhất có liên quan đến chương trình phổ thông và phần đại cương về hóa học ở bậc đại học nhằm giúp cho người đọc cần tra cứu những nội dung chính yếu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của hóa học.

Sách đề cập tóm lược đến các công trình và ảnh của các nhà hóa học được giải Nobel Hóa học (cập nhật đến 2016) của hơn một thế kỷ qua để thấy rõ những bước tiền vượt bậc và ảnh hưởng của các thành tựu đó trong khoa học, công nghệ cũng như trong đời sống xã hội.

Mua tại:

https://tiki.vn/tu-dien-hoa-hoc-pho-thong-p53450109.html

https://edibooks.vn/products/tu-dien-hoa-hoc-pho-thong

 

 

 

 

 

Tag: chuyên ngành anh pt tiếng online trực tuyến download pdf

About admin