Quá trình oxi hóa chất hữu cơ xảy ra ở đâu

Quá trình oxi hóa chất hữu cơ xảy ra ở đâu?

  • A. Tế bào chất
  • B. Màng trong ti thể
  • C. Khoang ti thể
  • D. Quan điểm khác

Đáp án đúng: A

 

 

 

 

 

Tag: chống oxy đâu các thực phẩm là gì giàu 300 bht chứa nhiều béo loại quả có trái cây tự nhiên những mạnh nhất tác dụng của thức ăn dùng

About admin