Một Số Bài Thơ Về Bảng Tính Tan

Đặc tính tan trong nước của Axit, Bazơ và muối

Các hợp chất khác nhau có đặc tính tan khác nhau, tổng hợp chung có thể rút ra như sau:

Axit: Hầu hết các axit đều tan trong nước, trừ Axit Silicic [SiOx(OH)4-2x]n như H2SiO3, H4SiO4,…

Bazơ: Các bazơ hầu hết không thể tan trong nước trừ một số hợp chất như : KOH, NaOH…

Muối: Muối kali, natri đều tan; muối nitrat đều tan; hầu hết muối clorua, sunfat đều tan được nhưng hầu như các muối cacbonat đều không tan.

Mẹo nhỏ: Có bài thơ ngắn về tính tan như thế này:

Loại muối tan tất cả

là muối ni-tơ-rat

Và muối axetat

Bất kể kim loại nào.

 

Những muối hầu hết tan

Là clorua, sunfat

Trừ bạc, chì clorua

Bari, chì sunfat.

 

Những muối không hòa tan

Cacbonat, photphat

Sunfua và sunfit

Trừ kiềm, amoni.

Bảng tính tan hóa học

Bài thơ về bảng tính tan

Bazơ, những chú không tan:

Đồng, nhôm, crôm, kẽm, mangan, sắt, chì

Ít tan là của canxi

Magie cũng chẳng điện li dễ dàng.

 

Muối kim loại kiềm đều tan

Cũng như nitrat và “nàng” hữu cơ

Muốn nhớ thì phải làm thơ!

Ta làm thí nghiệm bây giờ thử coi,

 

Kim koại I (IA), ta biết rồi,

Những kim loại khác ta “moi” ra tìm

Photphat vào nước đứng im (trừ kim loại IA)

Sunfat một số “im lìm trơ trơ”:

 

Bari, chì với S-r

Ít tan gồm bạc, “chàng khờ” canxi,

Còn muối clorua thì

Bạc đành kết tủa, anh chì cố tan (giống Br- và I-)

 

Muối khác thì nhớ dễ dàng:

Gốc SO3 chẳng tan chút nào! (trừ kim loại IA)

Thế gốc S thì sao? (giống muối CO32-)

Nhôm không tồn tại, chú nào cũng tan

 

Trừ đồng, thiếc, bạc, mangan, thuỷ ngân, kẽm, sắt không tan cùng chì

Đến đây thì đã đủ thi,

Thôi thì chúc bạn trường gì cũng vô!

Tính tan một số muối và hidroxit

3 Câu hỏi thường gặp về tính tan

– Axit fomic có tan trong nước không

axit fomic hòa tan trong nước và các chất dung môi hữu cơ khác và hòa tan một ít trong các hyđrôcacbon.

– Axit stearic có tan trong nước không

axit stearic Tan ít trong nước, tan trong rượu, ete, chloroform.

– Nhóm kim loại không tan trong cả axit HNO3 đặc, nóng và axit H2SO4 đặc nóng là:

A. Pt, Au

B. Hg, Pb

C. Ag, Pt

D. Ag, Pt, Au

Đáp án: A

 

Tag: amino axetic benzoic béo salicylic vô hạn ag2so4 agcl ag3po4 ag2s agbr baso4 dầu bôi trơn bột màu lục baco3 baso3 fes mạnh tác dụng fes2 fe2s3 hàm lượng tro pbso4 ca3(po4)2 pbs pbcl2 sao cus sio2 caso4 acrylic nitric mgco3 etanol

About admin