Khi đốt nóng chất khí nó trở nên dẫn điện vì

Khi đốt nóng chất khí, nó trở lên dẫn điện vì

A. vận tốc giữa các phân tử chất khí tăng.

B. khoảng cách giữa các phân tử chất khí tăng.

C. các phân tử chất khí bị ion hóa thành các hạt mang điện tự do.

D. chất khí chuyển động thành dòng có hướng.

Đáp án C

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: nên quá trình không lực của người ta phải dùng dây bằng nào vật lý 7 bài 20 và

About admin