Giới thiệu công ty tnhh sun jin vina

Sunjin là một tập đoàn thuộc tập đoàn Harim Hàn Quốc, Sunjin đã có lịch sử kinh doanh từ năm 1973. Khởi đầu kinh doanh với trang trại heo đầu tiên, có tên là Cheil Breeding Stocks, Sunjin đã phát triển thành một tập đoàn chăn nuôi toàn cầu tại 6 quốc gia (Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Philippin, Myanmar, Ấn Độ). Vào năm 2004 là bước ngoặc lớn của Sunjin, khi lần đầu tiên đặt nền móng kinh doanh tại Đồng Nai, Việt Nam.

Đặc biệt, vào năm 2004, Sunjin có cơ hội được mang sản phẩm đến khách hàng tại Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lớn và cũng là một bước nhảy vọt trong tiến trình phấn đấu đưa các mảng kinh doanh của công ty được mở rộng và nâng cao giá trị tốt hơn với tầm nhìn về “Năng suất số 1 toàn cầu”.

Trong tinh hình thị trường và môi trường kinh doanh luôn thay đổi, chúng tôi sẽ luôn tiếp tục tăng cường năng lực cạnh tranh của mình.

Dựa trên nhiều thập kỷ tích lũy năng lực và mạng lưới kinh doanh ở nước ngoài, Sunjin sẽ đóng vai trò hàng đầu trong ngành công nghiệp chăn nuôi và thủy sản như lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, ngành chăn nuôi heo, gia cầm, tôm và sản xuất thực phẩm.

Ngoài ra, tất cả các nhân viên đang cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc nơi mà nhân viên đặt sự an toàn và năng lực lên hàng đầu để tạo ra giá trị khác biệt cho khách hàng.

Hơn nữa, chúng tôi đang chuyển đổi mô hình kinh doanh: luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời tiếp tục nỗ lực và tăng cường khả năng cạnh tranh và hội nhập của các doanh nghiệp chăn nuôi bằng cách mở rộng chuỗi giá trị thông qua đầu tư vào thượng tầng và hạ tầng.

Thêm nữa, Sunjin có kế hoạch mở rộng nền tảng kinh doanh từ lĩnh vực chăn nuôi đến lĩnh vực kinh doanh thực phẩm. Chúng tôi đang cố gắng bảo đảm nguồn lực tăng trưởng bằng cách liên kết nhiều doanh nghiệp mới mà có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp như các doanh nghiệp phân phối và tiếp vận hiện có.

Bằng cách làm trên, Sunjin Việt Nam sẽ xây dựng nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững trong thị trường kinh doanh luôn thay đổi, và Sunjin sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác thân thiện để cùng phát triển với khách hàng cũng như đối tác kinh doanh.

Sunjin Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cung cấp giá trị tối ưu cho khách hàng và đối tác kinh doanh.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Thức ăn Chăn nuôi
  • Kinh doanh Heo
  • Kinh doanh Gà
  • Thủy sản
  • Phân phối thịt
  • Dịch vụ LAB

Địa chỉ: Đường D4, Khu D, Khu công nghiệp Phố Nối A , Xã Giai Phạm,  Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: (+84 – 221) 3967 611

Fax: (+84 – 221) 3967 610

 

 

 

 

 

 

Tag: tnhh sun jin vina mộc bài tuyển dụng acenet intech

About admin