Công ty tnhh lọc hóa dầu nghi sơn tuyển dụng online

Hiện tại tình hình dịch Covid 19 diễn biến khá phức tạp trên khắp cả nước và chưa có dấu hiệu dừng lại. Để chủ động trong công tác gặp gỡ và mang đến cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên năm cuối Viện Cơ Khí nói riêng và Đại học Bách Khoa Hà Nội nói chung, bên công ty sẽ tổ chức một buổi trao đổi trực tuyến với sinh viên bên Viện  với thời gian như sau:

  1. Thời gian: 9h00 – 11h00 sáng, Chủ nhật, ngày 13/06/2021
  2. Hình thức tham gia: Trực tuyến (Online)

Link truy cập Microsoft teams như sau:

Lưu ý các sinh viên sử dụng Laptop/máy tính bàn và sử dụng trình duyệt Microsoft Edge hoặc Google Chrome để truy cập:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk1ZGUzNTItNDM4OS00NGI2LWE2OTQtNzFlZGYxMWI5MDdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d0b74421-8093-444f-98e6-68c4973ff5b7%22%2c%22Oid%22%3a%22c1e85cd2-a7cd-4ccf-870a-9aa167aeab08%22%7d

  1. Nội dung trao đổi:
  • Giới thiệu về Cty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn và các chế độ phúc lợi
  • Trao đổi về các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp:

Field Operator- Nhân viên vận hành (tuyển số lượng lớn)-, chuyên ngành Hóa Dầu, Cơ Khí, Tự Động Hóa, Điện

Link mới nộp hồ sơ trực tuyến trên Vietnamworks: Nghi Son Refinery And Petrochemical LLC – Vietnam tuyển dụng Field Operator – Nhân Viên Vận Hành (Tuyển Số Lượng Lớn – Tốt Nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học) | VietnamWorks

 

 

 

 

 

 

Tag: mtv xuất nhập khẩu thủy sản anh phát ăn tm dv thành cổ phần môi trường xnk hoá (nsrp) cảng tổng hợp quốc tế

About admin