Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì – Quá trình CNH HDH tại nước ta

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) được quan niệm là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã hội, từ sử dụng lao động thủ công là phổ biến sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động được đào tạo cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao và tạo ra những biến đổi về chất trong toàn bộ các hoạt động của đời sống xã hội (trước hết là hoạt động sản xuất vật chất). Đó là quá trình sử dụng năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh của con người để tạo ra và sử dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại kết hợp với giá trị truyền thống của dân tộc để đổi mới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm hướng tới một xã hội văn minh, hiện đại. Ngày nay, công cuộc CNH, HĐH đã trở thành tất yếu của sự phát triển, là làn sóng mạnh mẽ tác động đến tất cả các quốc gia trên thế giới cũng như mọi mặt của đời sống xã hội.

Ví dụ về công nghiệp hóa hiện đại hóa

Y tế:

– Sử dụng những loại thuốc tân tiến , đa năng , có thể trị được bách bệnh

– Phương pháp chữa trị hiện đại , làm cứu sống nhiều người

Giaó dục:

– Luôn chú trọng nhân tài , đào tạo họ một cách chu đáo để họ phát huy tài năng , sau này giúp ích cho đất nước

– Luôn chú trọng phương pháp giảng dạy , phải đổi mới chúng để học sinh khi học có hứng thú , niềm hăng say trong khi học\

Đời sống sinh hoạt:

– Sản xuất nhiều loại thức ăn nhanh , làm giúp tiện lợi trong quá trình ăn , uống.

– Đồ dùng được đổi mới chất liệu , sử dụng những vật liệu mới nhất để chế tạo

Nông nghiệp:

– Phương pháp trồng trọt hiệu quả , làm tăng năng suất

– Sử dụng máy móc trong nông nghiệp làm tăng năng suất

– Sử dụng nguồn nước sạch thiên nhân thuần khiết , đất trồng tươi tốt

Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

Từ những thập niên cuối thế kỷ XX đến nay, khoa học và công nghệ – nhất là sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo – đã tác động rất sâu sắc và mạnh mẽ đến đời sống xã hội con người.

Lịch sử nhân loại đang chuyển từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, từ nền kinh tế dựa vào tài nguyên và máy móc sang nền kinh tế chủ yếu dựa vào dữ liệu, thông tin và tri thức. Đây là một bước ngoặt lịch sử rất quan trọng.

Vậy dữ liệu, thông tin và tri thức có mối liên hệ gì với nhau? Dữ liệu là những số liệu, dữ kiện rời rạc. Khi dữ liệu được hệ thống hóa sẽ trở thành thông tin. Thông tin được con người tiếp nhận, xử lý nhận thức sẽ trở thành tri thức, nhờ có tri thức mà kỹ năng, óc sáng tạo con người phát triển. Khi tri thức được viết ra, in ấn hay đưa lên mạng thông tin điện tử để quảng bá cho nhiều người thu nhận sử dụng thì đó chính là tri thức đã được mã hóa. Vậy lúc bấy giờ tri thức cũng được gọi là thông tin. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, thông tin cho ra tri thức và truyền bá nhanh tri thức, tri thức bùng nổ, chúng ta có cách mạnh thông tin và cách mạng tri thức. Quá trình đó chính là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tri thức, thông tin và xử lý thông tin trở thành yếu tố then chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay và tương lai, công nghiệp 4.0 được xác định là động lực cho sự tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Công nghiệp 4.0 không chỉ thay thế lao động chân tay mà còn giúp con người trong lao động trí óc. Bên cạnh đó, những khái niệm về cuộc sống và tư duy của con người cũng đang dần thay đổi.

Sự biến động đó không chỉ xảy ra trong lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế mà còn trên tất cả các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, chính trị, xã hội. Ngoài ra, ta còn thấy được dấu ấn của nó qua cách giao tiếp, làm việc, lối sống…, không lĩnh vực nào mà không chịu tác động to lớn và sâu sắc từ cuộc cách mạng khoa học công nghệ, cách mạng thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0.

Tag: đường tiểu luận gắn viện việt nam trách nhiệm thanh ở thời kỳ tiểu luận điểm đảng thời kì đổi mới thực trạng địa trước cộng kì thôn đặc trưng mục tiêu vì sao tiếng anh 5 tiễn nội dung violet giải đẩy tính ty cổ phần dầu thiết bị hà vai trò tại hình ảnh powerpoint bếp khí đông á hành nhưng chưa vững chắc thị trường liền slide chương viên câu hỏi trắc chiến lược cán tảng đảng nghị nào? xô vụ nghĩa

About admin