Các Thí Nghiệm Tiêu Biểu Của NaOH

1. Thí nghiệm nhôm tác dụng với naoh

Nhúng thanh Al vào dung dịch bazơ ta thấy thanh Al tan ra và sủi bọt khí

PTHH: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Ngoài ra, oxit và hiđroxit của nhôm cũng tan được trong dung dịch kiềm nhưng không tạo khí

PTHH: Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Đối với các dung dịch muối nhôm phản ứng với dung dịch kiềm dư:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Vì kiềm dư nên xảy ra tiếp phản ứng:

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

2. Thí nghiệm cuso4 + naoh

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

Hiện tương: xuất hiện chất không tan màu xanh lơ

3. Thí nghiệm naoh với fecl3

Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓nâu đỏ + 3NaCl

4. Thí nghiệm clo tác dụng với naoh

Cl2 + 2NaOH → H2O + NaCl + NaClO

Dẫn khí clo vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH. Nhỏ 1-2 giọt dung dịch vừa tạo thành mẩi giấy quỳ tím. Màu vàng lục của khí Clo (Cl2) nhạt dần trong dung dịch.

5. Cho các thí nghiệm sau cho no2 vào dung dịch naoh

Câu Hỏi:

Cho các thí nghiệm sau:

(1). Cho NO2 vào dung dịch NaOH.

(2). Cho HCl vào dung dịch K2Cr2O7

(3). Cho HCl vào dung dịch Fe(NO3)3

(4). Cho BaCl2 vào dung dịch K2CrO4

(5). Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và HCl

(6). Đốt Ag ở nhiệt độ cao ngoài không khí.

Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng oxi hóa khử là:

Trả lời: 3

5. thí nghiệm hcl naoh

HCl + NaOH → H2O + NaCl

Cách thực hiện phản ứng

Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào cốc đựng dung dịch NaOH 0,10M, dung dịch có màu hồng. Rót từ từ dung dịch HCl 0,10M vào cốc trên, vừa rót vừa khuấy

Hiện tượng nhận biết

Dung dịch mất màu

6. thí nghiệm khả năng hút ẩm của naoh

Cách tiến hành: Lấy một ít tinh thể natri hiđroxit để vào hõm để sứ, để ngoài không khí khoảng 1-2 phút. Quan sát về màu sắc khả năng hút ẩm NaOH rắn

Hiện tượng: Màu trắng ban đầu ngả dần sang màu vàng.

7. Tính tan của NaOH

Cách tiến hành: Cho một ít tinh thể natri hiđroxit vào ống nghiệm chứa sẵn 1ml H2O . Lắc đều cho NaOH tan hết, sau đó nắm nhẹ tay ở phía đáy ống nghiệm . Nêu hiện tượng quan sát/ cảm nhận được

Hiện tượng: Ống nghiệm ấm lên, chứng tỏ natri hidroxit tan trong nước và tỏa nhiều nhiệt.

8. thí nghiệm phenol tác dụng với naoh

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

9. các thí nghiệm điều chế naoh

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH

2NaCl + 2H2O (đpdd c.m.n)→ 2NaOH + H2 + Cl2

Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NaOH

 

 

 

Tag: a là dd b hành phòng phương pháp mua trình NaOH natri hydroxit – Xút vảy – Xút lỏng – Xút hạt – Xút

About admin