Home / Tin Tức / Tìm Hiểu Về Những Tính Chất Phản Ứng Của Oxit Nhôm

Tìm Hiểu Về Những Tính Chất Phản Ứng Của Oxit Nhôm

Tìm Hiểu Về Những Tính Chất Phản Ứng Của Oxit Nhôm

Nhôm oxit – alumina là một trong những chất có rất nhiều giá trị ứng dụng từ y học, mỹ phẩm, công nghệ lọc nước, và cả thực phẩm.

Alumina có công thức hóa học là AL2O3, còn được gọi là nhôm oxit.

Nhôm oxit là lớp bảo vệ cho nhôm kim loại khỏi sự ăn mòn của không khí. Vì nhôm là kim loại hoạt động mạnh, tạo phản ứng ngay khi tiếp xúc với không khí. Nhưng chính nhôm oxit lại là thành phần bảo vệ, ngăn cản những phản ứng tiếp theo của thanh kim loại.

Nhôm Oxit Al2O3

– Chất rắn màu trắng, không tan và không tác dụng với nước, rất bền vững, nóng chảy ở 20500C.

– Tồn tại ở dạng khan (emeri, corindon, rubi (lẫn Cr2O3), saphia (lẫn TiO2 và Fe3O4) hoặc dạng ngậm nước (boxit).

a) Tính chất hóa học của nhôm oxit

– Tính bền: Al2O3 không bị khử bởi H2, CO ở nhiệt độ cao; Al2O3 tác dụng với C không cho Al kim loại mà tạo Al4C3:

 Al2O3 + 9C → Al4C3 + 6CO (> 20000C)

– Nhôm là kim loại lưỡng tính:

 + Al2O3 là oxit bazơ khi tác dụng với axit mạnh → muối + H2O.

 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

 + Al2O3 là oxit axit khi tác dụng với dung dịch bazơ mạnh → muối + H2O.

 Al2O3 + 2NaOH → NaAlO2 + H2O

hay: Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]

 Al2O3 + 2OH → 2AlO2 + H2O

b) Điều chế nhôm oxit

– Nhiệt phân Al(OH)3:

 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

Ứng dụng

 Ôxít nhôm là một thành phần của vật liệu gốm alumina thuộc nhóm lưỡng tính. Chất này có thể nằm trong các nguồn như: caolanh, đất sét, fenspat, alumina vôi hóa, alumina ngậm nước.

 – Alumina có nhiệt độ nóng chảy cao, vật liệu gốm sứ alumina vẫn giữ được 90% độ bền ở 1100 °C và được dùng để chế tạo các chi tiết cần có tính chịu nhiệt.

 – Alumina vôi hóa có thể được sử dụng trong thành phần thân đất sét thay cho đá lửa khi cần (làm thân nung cứng và trắng hơn) nhưng nó đắt hơn nhiều so với đá lửa.

tag nào sau đây dãy chứa bột naoh dư tự bốc cháy clo rắc trên ngọn đèn cồn hòa hết m gam bằng hno3 lên

About admin

Gọi Ngay!