Home / Tin Tức / Soạn Bài Hóa Học Lớp 8 Bài 2 Chất – Hanimexchem

Soạn Bài Hóa Học Lớp 8 Bài 2 Chất – Hanimexchem

Soạn Bài Hóa Học Lớp 8 Bài 2 Chất – Hanimexchem

Bài học giúp học sinh phân biệt được vật thể (vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo), vật liệu và chất. Biết được ở đâu có vật thể là ở đó có chất. Các vật thể tự nhiên được hình thành từ các chất, các vật thể nhân tạo được hình thành từ vật liệu, mà vật liệu đều là chất hay hỗn hợp các chất. Biết cách (quan sát, làm thí nghiệm) để nhận ra các chất, mỗi chất có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nhất định.

Mỗi chất có những tính chất nhất định

Tính chất vật lí: Trạng thái (hay thể) rắn, lỏng, khí; màu, mùi, vị, tính tan hay không tan trong nước (hay trong một chất lỏng khác); nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính dẫn điện, dẫn nhiệt.

Tính chất hóa học: Khả năng biến đổi thành chất khác như bị phân hủy, tính cháy được,…

 • Quan sát (giúp biết được một số tính chất bề ngoài của nó)
  • Lưu huỳnh là chất rắn màu vàng tươi
  • Đồng là kim loại có màu đỏ
  • Nhôm là kim loại có màu trắng
  • Các loại Axit bazo

Bài tập minh họa

Bài 1:

Hãy so sánh các tính chất: màu, mùi, vị, tính tan trong nước, tính cháy của các chất: muối ăn, đường và than.

Hướng dẫn:

+ Giống nhau: Trạng thái của chất (rắn).

+ Khác nhau :

  Muối Đường Than
Màu Trắng Trắng Đen
Vị Mặn Ngọt Không có
Tính tan Tan được trong nước Tan được trong nước Không tan
Tính cháy Không có Không có Có

Luyện tập Bài 2 Hóa học 8

Sau bài học cần nắm:

 • Vật thể (vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo), vật liệu và chất.
 • Biết cách (quan sát, làm thí nghiệm) để nhận ra các chất, mỗi chất có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nhất định.

Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 2 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

Câu 1:

Vật thể nhân tạo là

 • A. con trâu
 • B. con sông
 • C. xe đạp
 • D. con người

Câu 2:

Vật thể tự nhiên là

 • A. hộp bút
 • B. máy điện thoại
 • C. nồi cơm điện
 • D. sao hôm

Câu 3:

Chất tinh khiết là chất

 • A. có tính chất không đổi
 • B. có lẫn thêm vài chất khác
 • C. gồm những phân tử đồng dạng
 • D. không lẫn tạp chất

Câu 4

Chất nào sau đây được coi là tinh khiết

 • A. nước suối
 • B. nước cất
 • C. nước khoáng
 • D. nước đá từ nhà máy

About admin

Gọi Ngay!