Home / Tin Tức / Mã CAS Hóa Chất Là Gì ? Tất Tần Tật Về Kí Hiệu Cas Hóa Chất Cần Biết

Mã CAS Hóa Chất Là Gì ? Tất Tần Tật Về Kí Hiệu Cas Hóa Chất Cần Biết

Mã CAS Hóa Chất Là Gì ? Tất Tần Tật Về Kí Hiệu Cas Hóa Chất Cần Biết

Mã Cas hóa chất là gì ?

Số đăng ký CAS là sự xác định bằng chuỗi số định danh duy nhất cho các nguyên tố hóa học, các hợp chất hóa học, các polyme, các chuỗi sinh học, các hỗn hợp và các hợp kim. Chúng còn được nói đến như là các số CAS hay các CAS RN.

Dịch vụ tóm tắt hóa chất (CAS – viết tắt của Chemical Abstracts Service trong tiếng Anh). Một bộ phận của Hiệp hội hóa chất Hoa Kỳ, gắn các chuỗi số định danh này cho mọi hóa chất đã được miêu tả trong các loại sách.

Mục đích của nó là làm cho việc tìm kiếm trong các cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn. Do các hóa chất thông thường có rất nhiều tên gọi khác nhau. Gần như mọi cơ sở dữ liệu về hóa chất ngày nay đều cho phép tìm kiếm theo số CAS.

Cơ sở dữ liệu CAS hiện có hơn 55 triệu hợp chất hóa học hữu cơ và vô cơ khác nhau. Mỗi mục nhập của CAS được xác định bằng Mã số CAS hoặc CAS RN.

Cấu trúc của mã Cas

Số đăng ký CAS được tách bởi các dấu gạch ngang thành ba phần, phần đầu tiên có thể chứa tới 6 chữ số, phần thứ hai chứa 2 chữ số, và phần thứ ba chứa một số duy nhất như là số kiểm tra. Các số được gán theo trật tự tăng dần và chúng không có bất kỳ một ý nghĩa nội tại nào. Số kiểm tra được tính theo quy tắc sau:

Đọc theo chiều từ phải sang trái thì trọng số của chúng tăng dần theo trật tự 1, 2, 3, 4 v.v. Lấy tổng số của tích các số tương ứng với trọng số của nó, sau đó lấy số dư trong phép chia cho 10. Ví dụ, số CAS của nước là 7732-18-5, do số kiểm tra được tính như sau (8×1 + 1×2 + 2×3 + 3×4 + 7×5 + 7×6) mod 10 = 105 mod 10 = 5 (mod là phép tính lấy phần dư).

Cách tìm kiếm , kiểm tra mã Cas của một chất

Số CAS của một hợp chất là một cách hữu ích để xác định một chất hóa học trên tên của nó. Ví dụ, hợp chất CAS 64-17-5 đề cập đến ethanol.

Ethanol còn được gọi là rượu cồn, ethyl hydrate, rượu tuyệt đối, cồn ngũ cốc, hydroxyethane. Số CAS là giống nhau cho tất cả các tên này.

Số CAS cũng có thể được sử dụng để phân biệt giữa các đồng phân lập thể của một hợp chất.

Glucose là một phân tử đường có hai dạng: D-glucose và L-glucose. D-glucose còn được gọi là dextrose và có CAS số 50-99-7.

L-glucose là hình ảnh phản chiếu của D-glucose và có một CAS Số 921-60-8.

Khi sử dụng các số CAS để tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu, nó là có ích khi tính đến số của các hợp chất có liên quan gần. Ví dụ, để tìm kiếm thông tin về cocain (CAS 50-36-2), người ta cần tính đến cocain hiđrôclorua (CAS 53-21-4), do nó là dạng phổ biến nhất của cocain khi sử dụng như là một dược phẩm.

TAGs : khai báo bảng cứu

About admin

Gọi Ngay!