Home / Tag Archives: sunfur black

Tag Archives: sunfur black

Đen Sạn – Sulfur Black

Hóa Chất Đen Sạn – Sulphur Black   Ngoại quan : dạng hạt màu đen bóng, không tan trong nước. Hòa tan tốt trong Natri sulfua sẽ cho màu xanh lá cây đen. http://hanimexchem.com/san-pham/den-san-sulfur-black/ Điều chế màu nhuộm : Muối Sodium của (công thức: 1-Chloro-2, 4-dinitrobenzene thủy phân kiềm) và Sodium ...

Read More »

Gọi Ngay!