Home / Tin Tức / Hóa đơn bán hàng là gì – Mẫu hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng là gì – Mẫu hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng là gì

Hoá đơn bán hàng là chứng từ ghi nhận nghiệp vụ bán hàng hoá dịch vụ. Nó thể hiện việc hàng hoá dịch vụ được bán ra hoặc cung cấp và doanh thu nhận được.

Vai trò của hóa đơn bán hàng

– Hóa đơn bán hàng được coi làm chứng từ gốc trong kế toán, vai trò là căn cứ trong việc hạch toán kế toán. Giữ vai trò như một chứng từ kế toán.

– Đồng thời hóa đơn bán hàng còn có vai trò trong quản lý thuế. Dựa vào hóa đơn bán hàng ta có thể căn cứ vai trò như một chứng từ thuế.Nó giúp quá trình hạch toán, kê khai thuế dễ dàng hơn.

– Với trường hợp bán hàng ra nước ngoài thì hóa đơn như một chứng từ giao dịch quốc tế. Nó thể hiện quan hệ mua bán hàng hóa dịch vụ một cách rất rõ ràng.

Mẫu hóa đơn bán hàng

TÊN CỬA HÀNG

Địa chỉ:………………
ĐT:……………………

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Mặt hàng bán (Hoặc ngành nghề kinh doanh)

Tên khách hàng:…………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………….

TT TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TỔNG CỘNG

Thành tiền (viết bằng chữ):………………………….

KHÁCH HÀNG Ngày ……. tháng ……. năm 20…….

NGƯỜI BÁN HÀNG

 

 

 

 

 

Tag: hợp nguyên tắc file excel trực tiếp kệ tạp viết tiếng anh thanh template blogspot đã việt maẫu phần mềm đẹp máy in báo cáo thực tập không chữ ký online đầu tạo ủy thác thông thường nhập misa miễn phí bảng kèm theo giá quy định về lãi tủ nghiệm sơ đồ cần bao nhiêu vốn trên gtgt phụ lục các word kiêm phiếu xuất kho khoản phải qua điện thoại download trị gia tăng tính hộ cá thiết thế nào khấu trừ hoợp đóng dấu khi cho ngoài nhưng khẩu ? quyết chỉ thầu buôn mở đại ứng hình ảnh triệu chuyển

About admin

Gọi Ngay!