Home / Tin Tức / Câu 8 trang 257 SGK Hóa 11 Nâng cao

Câu 8 trang 257 SGK Hóa 11 Nâng cao

Để trung hòa 40,0 ml axit axetic cần dùng 25,0 ml dung dịch NaOH 1,00M. Coi khối lượng riêng của giấm không khác khối lượng riêng của nước. Hãy tính nồng độ % của axit axetic trong mẫu giấm nói trên.

Lời giải:

Số mol NaOH 0,025.1 = 0,025 mol

CH3–COOH + NaOH → CH3–COONa + H2O

0,025 ← 0,025

Khối lượng

CH3COOH:mct=0,025.60=1,5g

Khối lượng dung dịch

CH3COOH:mdd=D.V=1.40=40g

Nồng độ phần trăm của dung dịch

CH3COOH:C%=(1,5/40).100%=3,75%

 

 

 

Tag: 40ml ăn 25ml bò nhúng dấm 555

About admin

Gọi Ngay!