Home / Tin Tức / Bài tập hóa : Nung 8.1 gam bột nhôm với 38.1 gam iot

Bài tập hóa : Nung 8.1 gam bột nhôm với 38.1 gam iot

Bài tập hóa : Nung 8.1 gam bột nhôm với 38.1 gam iot

Câu hỏi : Nung 8,1 g bột nhôm với 38,1g iot , biết hiệu suất phẳn ứng là 80% . Lượng iotua nhôm thu được là bao nhiêu

Đáp án tham khảo :

Đáp án:

32,64 g

Giải thích các bước giải:

2Al+3I2->2AlI3

nAl=8,1=27=0,3 mol

nI2=38,1/254=0,15 mol

ta có

0,3/2>0,15/3

=> Al dư

tính theo I2

nAlI3=0,15×2/3=0,1 mol

mà H=80%

=>mAlI3 thu =0,1x408x80%=32,64 g

 

About admin

Gọi Ngay!