Triết Lý Kinh Doanh

Hanimex đối với khách hàng

Chấp nhận thiệt hại về mình để không gây thiệt hại cho khách hàng đã mua sản phẩm

Hanimex đối với ngươì đồng hành – đối tác – nhân viên

Con người là giá trị cốt lõi, tập trung tất cả cho nhân viên

Hài hòa lợi ích với người đồng hành

Thưởng hậu hĩnh vào cuối năm

Tôn chỉ hành động

Luôn quan niệm tiền chết không mang theo được.

Thích sòng phẳng và luôn nhận phần thiệt về mình.

Hứa ít làm nhiều, nói lời giữ lời.

 

 

About admin