Phenolphtalein Indicator Solution

Công thức hóa học: C20H14O4

Số CAS: 77-09-8

Quy cách: /

Xuất xứ: Trung Quốc, Mỹ

Phenolphtalein Indicator Solution có thể mua ở đâu ?

Hiện nay Hanimexchem có phân phối bán buôn và cung cấp bán lẻ hóa chất trên tất cả tỉnh thành phố toàn quốc.

  • !
  • 1
  • !
  • !
  • !
  • !
  • !
  • !
  • !

 

About admin