Mẫu hóa đơn bán hàng

Mẫu hóa đơn bán hàng word

Bạn có thể copy mẫu hóa đơn bán hàng dưới đây vào file word 😀

TÊN CỬA HÀNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

 

Địa chỉ:


ĐT:

 

 Mặt hàng bán (Hoặc ngành nghề kinh doanh)
Tên khách hàng: …………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..
TTTÊN HÀNG SỐ LƯỢNG  ĐƠN GIÁ  THÀNH TIỀN
1                            –
2                            –
3                            –
4                            –
5                            –
6                            –
7                            –
8                            –
9                            –
10                            –
11                            –
12                            –
13                            –
14                            –
15                            –
TỔNG CỘNG                      –                                –  
Thành tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………….
 Ngày ……… tháng ……… năm 20………
KHÁCH HÀNG NGƯỜI BÁN HÀNG

Cách làm hóa đơn bán hàng trên excel

Quy trình xuất hóa đơn bán hàng

Thời điểm xuất hóa đơn bán hàng

Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định rõ về thời điểm lập hóa đơn tài chính khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

– Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền…

– Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng…

– Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan (cách xuất hóa đơn)

Cước bước xuất hóa đơn bán hàng

Bước 1: Viết ngày tháng lập hóa đơn

Bước 2: Điền thông tin người bán hàng nếu hóa đơn chưa in

Bước 3: Họ tên người mua hàng, Tên tổ chức mua hàng, Địa chỉ bên mua căn cứ theo DKKD, mã số thuế

+ Nếu thanh toán bằng tiền mặt ghi: TM

+ Nếu thanh toán bằng chuyển khoản ghi: CK

+ Nếu chưa xác định được phương thức thanh toán ghi: TM/CK

Bước 4: Hoàn thành bảng liệt kê hàng hóa chi tiết

Bước 5: Ghi tổng số tiền bằng số và bằng chữ

Bước 6: Ký tên

Bán hàng không xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu

Theo khoản 4 điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định mức phạt không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cụ thể như sau:

Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.

 

 

 

 

 

 

Tag: dơn đon hang maẫu mãu mẩu don ban biểu form của bệnh viện rẻ tphcm mau

About admin