Axit Cyanuric Là Gì – Hanimexchem

Axit Cyanuric Là Gì – Hanimexchem

Axit Cyanuric (CAS No. 108-80-5) là chất có cấu trúc tương tự như melamine. Có thể tìm thấy nó như là một tạp chất của melamine. Axit cyanuric là một thành phần trong thức ăn chăn nuôi biuret, một phụ gia thức ăn chăn nuôi dành cho động vật nhai lại,  đã được FDA chấp nhận. Người ta còn phát hiện nó có trong nước của bể bơi như một sản phẩm phân tách của dichloroisoycyanurate được sử dụng để khử trùng nước.

Nó được đưa vào cơ thể con người thông qua việc nuốt nước bể bơi, qua nước uống được sản xuất từ nước bề mặt, và qua việc hoá chất này tích tụ trong cá (OECD 1999). Khi được sử dụng vào mục đích khử trùng nước uống, dichloroisocyanurate Na sẽ nhanh chóng khử chlorinate thành cyanurate.

Axít xyanuric hay cyanuric acid là một chất không mùi và hút nước, thông thường được sử dụng trong dạng bột kết tinh. Khi bị nung nóng nó phân hủy ở nhiệt độ 320-350 °C và với nhiệt độ cao hơn thì nó tỏa ra hơi độc hại là hỗn hợp của các ôxít nitơ và axít xyanic.

Axít xyanuric là chất tam phân vòng của axít xyanic.

Ứng dụng cơ bản của Axit Xyanuric

Axít xyanuric hay cyanuric acid được sử dụng như là hóa chất bổ sung vào nước tại các bể bơi cùng với các chất xử lý clo biôxít để làm ổn định mức clo bằng cách làm giảm đến mức tối thiểu sự phân hủy do ánh sáng.

Axít xyanuric hay cyanuric acid là hóa chất xử lý nước bể bơi

Axít xyanuric hay cyanuric acid xử lý nước sinh hoạt

Axít xyanuric hay cyanuric acid có một vài dẫn xuất clorinat, được sử dụng như là chất khử trùng để diệt các loại tảo hay micrôbiôxít trong nước của các bể bơi cũng như các hệ thống chứa nước lớn trong công nghiệp.

Hóa chất Axít xyanuric hay cyanuric acid xử lý nước công nghiệp.

About admin