Daily Archives: July 20, 2021

Ôn tập về đơn chất halogen

Các halogen có tính chất hóa học gần giống nhau vì có cùng cấu hình e lớp ngoài cùng. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2) Nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen có 7 e ở lớp ...

Read More »

Ôn tập tính chất đường tròn

Ôn tập sự xác định đường tròn tính chất đối xứng của đường tròn 1. Điền vào chỗ chấm (…) – Đường tròn tâm O bán kính R (R > 0) là hình gồm……… – Hình tròn là hình bao gồm các điểm nằm………và nằm…….đường tròn. – Hai điểm C,D ...

Read More »

16 lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Công viên địa chất được manh nha phát triển từ cuối thế kỷ 20 và những CVĐC đầu tiên trên thế giới được thành lập vào năm 2000 ở châu Âu. Năm 2004, UNESCO bảo trợ cho việc phát triển mạng lưới và tính đến tháng 7/2020, toàn thế giới ...

Read More »

2 Câu hỏi thường gặp về gió mùa đông bắc

Nửa sau mùa đông gió mùa đông bắc thổi vào nước ta có tính chất lạnh ẩm vì Nửa sau mùa đông, gió mùa Đông Bắc thổi vào nước ta có tính chất lạnh ẩm vì gió thổi lệch về phía đông, qua biển. Gió đông bắc thổi ở vùng phía ...

Read More »

Các tính chất của hàm logarit

1. Định nghĩa Với a>0;a≠1,b>0a>0;a≠1,b>0 thì logab=N⇔b=aNlogab=N⇔b=aN. Số logablogab được gọi là lôgarit cơ số aa của bb. – Không có logarit của số âm, nghĩa là b>0b>0. – Cơ số phải dương và khác 11, nghĩa là 0<a≠10<a≠1. – Theo định nghĩa logarit ta có: +)loga1=0;logaa=1+)logaab=b,∀b∈R+)alogab = b,∀b>0+)loga1=0;logaa=1+)logaab = b,∀b∈R+)alogab = b,∀b>0 2. Tính chất 1/ Nếu a>1;b,c>0a>1;b,c>0 thì logab>logac⇔b>clogab>logac⇔b>c. 2/ Nếu 0<a<1;b,c>00<a<1;b,c>0 thì logab>logac⇔b<clogab>logac⇔b<c. 3/ loga(bc)=logab+logacloga(bc)=logab+logac (0<a≠1;b,c>0)(0<a≠1;b,c>0) ...

Read More »

Tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau

Nếu hai tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm thì: – Điểm đó cách đều hai tiếp điểm. – Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của các góc tạo bởi hai tiếp tuyến. – Tia kẻ từ tâm đi qua điểm ...

Read More »

Chất lượng của sản phẩm dịch vụ giao thông vận tải được đo bằng

Chất lượng của sản phẩm dịch vụ giao thông vận tải được đo bằng: A. khối lượng luân chuyển nhiều và tốc độ vận chuyển nhanh B. tốc độ chuyên chở, sự tiện nghi, an toàn cho người và hàng hóa C. thời gian vận chuyển ít và khối lượng luân chuyển nhiều ...

Read More »

Chất rắn không màu dễ tan trong nước kết tinh ở điều kiện thường là

Câu hỏi 1: Chất rắn không màu dễ tan trong nước kết tinh ở điều kiện thường là A. C2H5OH. B. C6H5NH2. C. H2NCH2COOH. D. CH3NH2. Đáp án: C Câu hỏi 2: So sánh chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình Chất rắn kết tinh – Có cấu trúc tinh thể ...

Read More »

Tính chất đường cao của tam giác

Tính chất ba đường cao trong tam giác Ba đường cao của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó gọi là trực tâm của tam giác Tính chất: Trong một tam giác cân, đường trung trực ứng với cạnh đáy cũng đồng thời là đường phân giác, đường ...

Read More »

Hình thang vuông có tính chất gì

Trong hình học Euclid, hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Hình thang vuông là một trường hợp đặc biệt của hình thang. Hình thang vuông là hình có hai cạnh đáy song song nhau và vuông góc với đáy, tạo nên một góc vuông 90 độ. ...

Read More »