Daily Archives: June 5, 2021

Các chất kết tủa trong hóa học

Các chất kết tủa thường gặp trong quá trình học hóa mà bạn nên ghi nhớ: Al(OH)3: kết tủa keo trắng FeS: màu đen Fe(OH)2: kết tủa trắng xanh BaSO4: kết tủa trắng BaCO3: kết tủa trắng CaCO3: kết tủa trắng CuS, FeS, Ag2S, PbS, HgS: kết tủa đen Mg(OH)2: ...

Read More »

Nghị định 113 về hóa chất

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 113/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT Căn ...

Read More »