Daily Archives: April 2, 2021

Ôn tập crom và hỗn hợp crom tác dụng với NaOH

Phương trình cr+naoh Crom không tác dụng với naoh trong mọi điều kiện Phương trình bao2+cr2(so4)3+naoh 4NaOH + Cr2(SO4)3 + 3BaO2 → 2H2O + 2Na2CrO4 + 3BaSO4 Phương trình cr2o3+naoh 2NaOH + Cr2O3 → H2O + 2NaCrO2 Phương trình k2cr2o7+naoh K2Cr2O7 + 2NaOH → H2O + Na2CrO4 + K2CrO4 Phương ...

Read More »

Ôn tập các phương trình hóa học phổ biến của Naoh – Phần 2

Tính chất hóa học của Naoh Khối lượng riêng của Naoh 2,1 g/cm³, rắn Phương trình so2+naoh 2NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3 (dd) (khí) (lỏng) (dd) (không màu) (không màu) (trắng) Phương trình nh4hco3 + naoh 2NaOH + NH4HCO3 → 2H2O + Na2CO3 + NH3 Phương trình fe ...

Read More »

Ôn tập naoh + co2

Phương trình hóa học 2NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3 (dd) (khí) (lỏng) (dd) (không màu) (không màu) (trắng) Bài tập 1: Hấp thụ 4,48 lít CO2 (đktc) vào 0,5 lít NaOH 0,4M và KOH 0,2M. Sau phản ứng được dung dịch X. Lấy 1/2 dung dịch X tác dụng với ...

Read More »

Ôn tập phản ứng NaOH với Hcl

Bài 1: Trộn 50ml dd HCl với 50ml dd NaOH có pH=13 thu được dd X có pH=2. Số mol của dd HCl ban đầu là bao nhiêu Lời giải: Bài 2: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ...

Read More »

Ôn tập bài tập NaOH tác dụng với este đơn chức

Câu 1: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của ...

Read More »

Xác định hàm lượng axit axetylsalixylic trong aspirin bằng phương pháp chuẩn độ axit bazơ

I. Cơ sở lí thuyết Aspirin(axit axetylsalixylic) là một axit hữu cơ có chứa cả este hữu cơ. Nó đượcsử dụng rộng rãi trong y họcnhư một loại thuốcgiảm đau và như một loại thuốc giảm sốt. Nó thường đượcđiều chế bằng phản ứngcủa axit salixylicvới anhydrit axetic   Một ...

Read More »

Ôn tập phản ứng Naoh với nhôm al và hợp chất chứa nhôm

3NaOH + Al(NO3)3 → Al(OH)3 + 3NaNO3 (dd) (rắn) (kt) (rắn) (không màu) (trắng) (trắng) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 12H2O + 4NaOH + Al4C3 → 3CH4 + 4NaAl(OH)4 2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO2 Al + naoh dư:  2NaOH + 2Al + H2O→ NaAlO2 + 3H2 Al(OH)3 + ...

Read More »

Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và al2o3  có tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí hidro (đktc). Khối lượng của al2o3  trong X là

Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và al2o3  có tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí hidro (đktc). Khối lượng của al2o3  trong X là ? Lời giải: nH2 = 6,72: 22,4 = 0,3 (mol) BT e: nAl = 2/3 nH2 = 2/3. 0,3 = 0,2 ...

Read More »