Home / 2020 / October / 05

Daily Archives: October 5, 2020

Chất rắn là gì – Tổng quan về chất rắn

Chất rắn là gì Chất rắn là một chất hoặc một vật không chảy. Trong số những chất rắn phải kể đến cả băng, thép và gỗ. Một chất rắn có thể bẻ cong, kéo dài ra hoặc co lại. Khác với chất lỏng hay chất khí nó không thể dàn theo hình dạng bất cứ một vật ...

Read More »

Quy Định Về Mẫu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Mới Nhất

Quy Định Về Mẫu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Mới Nhất Quy định về đặt in và Thông báo phát hành hóa đơn năm 2018, thời hạn xử lý Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn, Thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in của Doanh nghiệp. Kể ...

Read More »

Đơn chất là gì – Phân biệt đơn chất và hợp chất

Đơn chất là gì 1. Định nghĩa đơn chất • Đơn chất do 1 nguyên tốt hóa học cấu tạo nên * Ví dụ: – Khí oxi tạo nên từ nguyên tố O – Kim loại Natri tạo nên từ nguyên tốt Na – Kim loại Nhôm tạo nên từ nguyên ...

Read More »

Chất xúc tác là gì – Tìm hiểu về chất xúc tác

Chất xúc tác là gì Xúc tác được định nghĩa là tăng tốc độ của một phản ứng hóa học bằng cách giới thiệu một chất xúc tác . Một chất xúc tác, đến lượt nó, là một chất không được tiêu thụ bởi các phản ứng hóa học , nhưng hoạt động của nó để giảm năng lượng ...

Read More »

Bàn về bản chất

Bản chất là gì Bản chất là khái niệm diễn đạt những đặc tính bên trong của sự vật, cái cốt lõi của sự vật gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của sự vật đó. Bản chất con người Trong lịch sử tư tưởng nhân loại ...

Read More »

Hóa Đơn Đỏ Là Gì ? Cách Viết Hóa Đơn Đỏ

Hóa Đơn Đỏ Là Gì ? Cách Viết Hóa Đơn Đỏ Hóa đơn đỏ hay còn gọi là hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) là loại hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành hoặc do doanh nghiệp đăng ký mẫu ở cơ quan thuế và in ra. Hóa ...

Read More »

Chất khử là gì – Tìm hiểu về chất khử

Chất khử là gì – Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác. – Chất oxi hóa là đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác. * Ví dụ 1: CuO + H2  Cu + H2O  – Ta có: Chất khử là: H2 và chất Oxi hóa là CuO * Ví ...

Read More »

Chất điện li là gì – Tìm hiểu về điện li

Chất điện li là gì  – Chất điện li: là những chất khi tan trong nước tạo thành dung dịch có tính dẫn điện.  – Sự điện li: là quá trình phân li các chất trong nước ra ion. Những chất khi tan trong nước phân li ra ion được ...

Read More »

Chất lưỡng tính là gì – Các chất lưỡng tính thường gặp

Tính lưỡng tính là gì Lưỡng tính là khả năng của một số chất tùy theo điều kiện mà thể hiện tính chất axit hoặc tính chất bazơ, tạo ra muối khi tác dụng với axit cũng như khi tác dụng với bazơ. Ví dụ: Al2O3 +  6HCl → 2AlCl3 +  3H2O Al2O3 +  ...

Read More »

Phẩm chất là gì – Tìm hiểu về các phẩm chất

Phẩm chất là gì Phẩm chất chỉ tính chất và đặc điểm vốn có của sự vật. Khái niệm phẩm chất vừa có nghĩa hẹp vừa có nghĩa rộng. Theo nghĩa hẹp, phẩm chất là khái niệm sinh lý học, chỉ đặc điểm sẵn có của cơ thể như hệ ...

Read More »

Gọi Ngay!