Daily Archives: September 16, 2020

Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học – Cách Đọc – Ý Nghĩa

Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học – Cách Đọc – Ý Nghĩa Bảng tuần hoàn, tên đầy đủ là Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu ...

Read More »

Phương Trình Hóa Học – Cách Cân Bằng – Bài Tập

Phương Trình Hóa Học – Cách Cân Bằng – Bài Tập Phương trình hóa học là sự biểu diễn bằng ký hiệu của một phản ứng hóa học. Các chất phản ứng được viết ở bên tay trái và sản phẩm ở bên tay phải. Định luật bảo toàn khối ...

Read More »

Gọi Ngay!