Daily Archives: September 10, 2020

Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn

Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn Tân Cảng Sài Gòn được thành lập ngày 15/03/1989 theo quyết định 41/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ tháng 12/2006, Công ty chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Ngày 09/02/2010, Bộ trưởng ...

Read More »

Gọi Ngay!